Het 4 stappenplan

Met ingang van maandag 18 maart zal onze school werken met een zogenaamd ‘stappenplan’ om zowel de kinderen als de medewerkers te ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag en escalaties. Het is een model dat op meerdere scholen voor speciaal onderwijs is ingevoerd en uit ervaring weten we dat dit bijdraagt aan een rustig en veilig schoolklimaat.

De visie achter dit model is dat gedrag niet enkel en alleen voortkomt uit kenmerken van de leerling, maar dat het ook ontstaat uit de interactie tussen deze leerling en zijn omgeving van dat moment (o.a. klasgenoten en /of de leerkracht). Het biedt de leerlingen (en medewerkers) meerdere keren de mogelijkheid zich te bezinnen om weer tot een werkbare situatie te komen. Door een time-out wordt dus ruimte gecreëerd voor contactherstel met als doel zo snel mogelijk het lesprogramma te kunnen vervolgen.

Het 4 stappenplan is absoluut géén strafmaatregel!

Om dit goed in te kunnen voeren hebben we in het team de schoolregels nog eens kritisch doorgenomen en aangepast. Deze worden overal in de school zichtbaar opgehangen en met de kinderen besproken. De schooldirectie zal de klassen rondgaan en de leerlingen uitleggen hoe het stappenplan werkt en wat dit betekent voor hen in de klas. Voor de allerjongste kinderen worden er andere afspraken gemaakt.

Voor leerlingen, ouders en schoolmedewerkers is er één belangrijk aspect waar iedereen rekening mee moet houden. Stap 4 is ‘de verlengde schooldag’. Dat houdt dus in dat de leerling na schooltijd niet in het busje mee kan rijden. We zullen dan ook vragen aan ouders of zij in staat zijn om hun kind op te halen van school. Lukt dat niet, dan zal de school er voor zorgdragen dat uw kind thuiskomt.

Via onderstaande link kunt u de stappen van het 4 stappenplan inzien.

Time-out protocol.pptx