Vignet Gezonde school.
Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Dat betekent dat we zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Inmiddels heeft onze school twee themacertificaten behaald voor sport en bewegen en voeding. Komend schooljaar gaan we aan het werk met het vignet relaties en seksualiteit. Op www.gezondeschool.nl kunt u meer informatie vinden.

Gezonde school op de Elimschool
De Elimschool besteedt veel aandacht aan een gezonde leefstijl. Want als kinderen goed in hun vel zitten, dan kunnen ze ook beter presteren. Het is belangrijk dat kinderen voordat ze naar school komen goed ontbijten. In de pauze kiezen we bij voorkeur voor groenten en fruit.

Schoolfruit
Onze school doet mee met EU Schoolfruit zodat we in elk geval 20 weken van het schooljaar voor drie dagen per week fruit geleverd krijgen voor onze leerlingen. De overige dagen neemt de leerling dit zelf mee naar school. In de schoolfruit weken is er ook aandacht voor hoe ziet het fruit en de groente eruit, hoe voelt en ruikt het. Ook krijgen we informatie over hoe en waar het groeit. We moedigen kinderen aan om zoveel mogelijk te proeven van de groenten en fruit die nog onbekend zijn of misschien nog niet zo lekker worden gevonden. Zo ervaren de leerlingen ook dat lekker en gezond goed samen kunnen gaan.

Nationaalschoolontbijt.
We doen elk jaar mee aan het nationaal schoolontbijt. We vinden het gezellig en fijn om samen in school stil te staan bij een gezond ontbijt. Op www.schoolontbijt.nl kunt u meer informatie vinden.

Traktaties
Traktaties zijn en blijven een feestje waarbij de jarige samen met de ouder of verzorger bepaalt wat er getrakteerd gaat worden. Onze voorkeur gaat uit naar gezondere traktaties maar dit stellen wij niet verplicht. Wel vragen wij om de traktatie klein te houden en het bij een kleine portie te laten.

Themalessen relaties en seksualiteit.
Vanaf volgend schooljaar 2022-2023 gaan we werken met de lesmethode Kriebels in je buik. Deze lesmethode sluit per groep aan bij de kerndoelen vanuit het ministerie van onderwijs. Mede hiermee willen wij onze leerlingen een positieve kijk op seksualiteit geven, weerbaar maken en normen en waarden bijbrengen, zodat zij nu en later verantwoorde keuzes kunnen maken rondom relatie en seksualiteit. Op deze manier wordt er met relationele en seksuele vorming de basis voor een gezonde seksuele ontwikkeling van de leerlingen gelegd, zodat ze respect hebben voor zichzelf en anderen, zich bewust zijn van eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden. Steeds betere beslissingen kunnen nemen op het gebied van relaties en seksualiteit. (weerbaarheid) en zich bewust zijn van seksuele diversiteit en daar respectvol mee omgaan.