De schoolgids bevat informatie voor ouders, verzorgers, voogden en belangstellenden over de organisatie van het
schooljaar 2018 – 2019, de inrichting van het onderwijs en de werkwijze binnen SO De Elimschool. Nieuw is onze schoolgids deel B, hierin hebben wij de opbrengsten van ons onderwijs verwoord...
Indien u nog vragen hebt, neemt u dan contact met ons op. Eén van onze medewerkers zal u dan te woord staan. Indien gewenst kunt u ook vragen naar de heer Dronkert, locatiedirecteur van SO De Elimschool.