SO De Elimschool vindt het belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen in de school. Kinderen in het speciaal onderwijs hebben veel behoefte aan zekerheid omdat ze zich vaak onzeker en onveilig voelen. We bieden structuur en duidelijkheid over gehanteerde afspraken.

Sociale vaardigheden
De kinderen werken binnen onze school op het niveau dat ze aankunnen. Hierdoor is er dagelijks gerichte aandacht voor sociale vaardigheid. Op een speelse manier leren we de leerlingen omgangsvormen aan. Het streven is kinderen sociaal vaardiger te maken zodat ze zelf oplossingen kunnen bedenken voor situaties.

Maatwerk onderwijs
Elk kind heeft zijn eigen capaciteiten en problemen en daardoor speciale onderwijs- en begeleidingsbehoeften. Het onderwijs van SO De Elimschool sluit aan bij de mogelijkheden en belevingswereld van de kinderen. De gedachte erachter is het ontwikkelen van zelfstandigheid en probleemoplossend denken.