De schoolgids bevat informatie voor ouders, verzorgers, voogden en belangstellenden over de organisatie van het
schooljaar 2019 – 2020. In onze schoolgids deel B hebben wij de opbrengsten van ons onderwijs verwoord…